وبلاگ ما به آدرس www.abascience.blogfa.com به نام وبلاگ گروه علوم پایه دانشگاه آبا منتقل شد.       
+ نوشته شده در  ساعت   توسط  

بدینوسیله نمرات نهایی درس فیزیک پیش نیاز اعلام می گردد. دانشجویانی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند با اطلاع از اینکه نهایت کمک صورت گرفته ، حداکثر تا سه روز پس از زمان اعلام نمره فرصت دارند از طریق ایمیل اعتراض خود را اعلام نمایند.پس از تاریخ مورد نظر ، نمرات ارسال شده و طبیعتا" اعتراض وارد نخواهد بود. برای دیدن نمرات روی ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط  

بدینوسیله نمرات نهایی درس فیزیک الکتریسیته اعلام می گردد. دانشجویانی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند با اطلاع از اینکه نهایت کمک صورت گرفته ، حداکثر تا سه روز پس از زمان اعلام نمره فرصت دارند از طریق ایمیل اعتراض خود را اعلام نمایند.پس از تاریخ مورد نظر ، نمرات ارسال شده و طبیعتا" اعتراض وارد نخواهد بود. برای دیدن نمرات روی ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط  

همانطور که اطلاع دارید ، مدیریت گروه علوم پایه دانشگاه به اینجانب محول شده است. بنا به درخواست دانشجویان و با اعلام اینجانب کلیه دروس فیزیک اعم از فیزیک عمومی ، فیزیک مکانیک ، فیزیک حرارت و فیزیک الکتریسیته مربوط به کلیه رشته ها در ترم تابستان ارائه می شود. البته مشروط بر ایکنه تعداد دانشجویان به حد نصاب رسیده باشد. دانشجویان می توانند پس از اتمام امتحانات ، چگونگی شرایط را از آموزش دانشگاه سوال کنند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  

بدینوسیله نمرات نهایی درس فیزیک مکانیک اعلام می گردد. دانشجویانی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند با اطلاع از اینکه نهایت کمک صورت گرفته تا روز پنجشنبه 10 تیرماه فرصت دارند از طریق ایمیل اعتراض خود را اعلام نمایند.پس از تاریخ مورد نظر ، نمرات ارسال شده و طبیعتا" اعتراض وارد نخواهد بود. برای دیدن نمرات روی ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط  

برای دانلود پاسخ صحیح امتحان بر روی لینک زیر کلیک راست کرده و  "save target as" را انتخاب کنید

                                             پاسخ امتحان پایان ترم فیزیک مکانیک
+ نوشته شده در  ساعت   توسط  

بدینوسیله نمرات نهایی درس فیزیک حرارت اعلام می گردد. دانشجویانی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند با اطلاع از اینکه نهایت کمک صورت گرفته تا روز پنجشنبه 3 تیرماه فرصت دارند از طریق ایمیل اعتراض خود را اعلام نمایند.پس از تاریخ مورد نظر ، نمرات ارسال شده و طبیعتا" اعتراض وارد نخواهد بود. برای دیدن نمرات روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط  

تنها دانشجویان لیست زیر پروژه خود را تحویل داده اند. دانشجویانی که تا روز جمعه 28 خرداد پروژه را ایمیل نکنند از نمره پروژه محروم خواهند شد و مسئولیت آن به عهده خودشان می باشد.+ نوشته شده در  ساعت   توسط  

تنها دانشجویان لیست زیر پروژه خود را تحویل داده اند. دانشجویانی که تا روز جمعه 28 خرداد پروژه را ایمیل نکنند از نمره پروژه محروم خواهند شد و مسئولیت آن به عهده خودشان می باشد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  

برای دانلود پاسخ صحیح امتحان بر روی لینک زیر کلیک راست کرده و  "save target as" را انتخاب کنید

پاسخ امتحان پایان ترم فیزیک حرارت

+ نوشته شده در  ساعت   توسط